«

»

nov 01

Pripomíname si drahých zosnulých

Na Slovensku si dnes  pripomíname Sviatok všetkých svätých. Zajtra  2. novembra je Pamiatka zosnulých, ľudovo Dušičky. Ide o sviatky, ktoré už stáročia slávi katolícka cirkev. Sviatok všetkých svätých zaviedol v roku 609 pápež Bonifác IV., keď rímsky Panteón, kde sa uctievali všetky pohanské božstvá, zasvätil Panne Márii a Všetkým svätým.

Na Slovensku je zvykom počas týchto dní navštevovať cintoríny a hroby svojich príbuzných. Tie sú vyzdobené vencami a kvetmi, horia na nich sviece. Vyjadrujeme nimi úctu  a uznanie životu tých, ktorí už nie sú medzi nami. Kríž, znak utrpenia a smrti, sa stal znakom víťazstva v Kristovom zmŕtvychvstaní. Preto kresťania každý hrob svojich príbuzných označujú znamením kríža.  Aj v tento deň je zvykom zapaľovať sviečky na hroboch zosnulých alebo aj v domácnostiach.

V tomto roku sú Dušičky iné – spomínať na blízkych zosnulých a uvedomiť si pominuteľnosť života, môžeme iba z domu. Postojme, rozjímajme, spomínajme …Na tých, ktorí odišli na večnosť a doma chýbajú… Zapáľme im sviečku a zamyslime sa nad zmyslom nášho života. Uctime si pamiatku blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Navždy však ostávajú v našich srdciach a spomienkach.

Zmena veľkosti písma