«

»

okt 21

Pokyny pre venčoviská psov

Na základe uznesenia vlády SR č.645 z 12. októbra 2020 platia na venčoviskách v mestskej časti pokyny prevádzkovateľa  – maximálny počet ľudí, ktorí môžu byť na venčovisku v jednom okamihu, je  6. Venčoviská sú otvorené denne 9.00-19.00 hod. Prosíme o rešpektovanie nariadenia .

Zmena veľkosti písma