«

»

okt 20

Opatrenia na detských ihriskách

Na základe uznesenia vlády SR č.645 z 12. októbra 2020 platia pre detské ihriská v mestskej časti Nad jazerom tieto pokyny pre rodičov, resp. sprevádzajúce osoby:

– povinnosť nosiť rúško, šatku, šál
– zabezpečiť odstup detí v okruhu 2 metrov,
– zabezpečiť, aby sa deti minimálne fyzicky kontaktovali,
– mať so sebou prostriedok na dezinfekciu rúk
– maximálny povolený počet osôb na detskom ihrisku je 6
– prevádzková doba ihrísk 9.00 – 19.00 hod denne
Zmena veľkosti písma