«

»

okt 16

Výzva pre investorov a nájomcov

Mestská časť Košice – Nad jazerom ako vlastník budovy Obchodného centra Čingov, ktoré má lukratívnu polohu v strede sídliska, má zámer rekonštruovať tento objekt.

 Nachádzajú sa v ňom prevádzky, ktoré poskytujú predaj tovarov a služieb.
V súčasnosti sa v objekte na prvom poschodí nachádza aj priestor o výmere od 429 m2 do 1 168 m2, ktorý nie je využívaný.
Z tohto dôvodu mestská časť vyzýva všetkých potenciálnych investorov, prevádzkovateľov a nájomcov, ktorí majú predbežný záujem o dlhodobý nájom v budúcnosti rekonštruovaných priestoroch o predloženie vlastných podnikateľských zámerov.
Záujemcovia majú zároveň možnosť spolupodieľať sa na návrhu vnútorného usporiadania priestorov pred rekonštrukciou v čase tvorby projektovej dokumentácie a tým si zabezpečiť výhodnejšie podmienky pre budúce pôsobenie a rozvoj. Budova bude do budúcnosti vybavená výťahom, a priestor je možné využiť napríklad aj na zriadenie polikliniky alebo iných zdravotníckych zariadení.
Privítame vaše zámery, nápady a návrhy. V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle: 055/3027731 – Ing. Zuzana Bundžová, email: zuzana.bundzova@jazerokosice.sk.
Zmena veľkosti písma