«

»

okt 14

Hornád je regulovaný

Na základe informácii  z Okresného úradu Košice odboru životného prostredia je situácia na toku rieky Hornád v našej mestskej časti pod neustálou kontrolou vodohospodárov. Tok rieky je stabilizovaný a regulovaný.

Zmena veľkosti písma