«

»

sep 16

Ponúkame na predaj  trhové stoly

Mestská časť Košice Nad jazerom zverejňuje zámer priameho predaja prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku a vyzýva záujemcov na predloženie najvyššej cenovej ponuky.

Zámer sa týka ôsmich kusov trhových  stolov  bez striešky – minimálna  cena 6,40 eur za kus  a piatich  kusov trhových stolov so strieškou – min. cena 8 eur za kus. Trhové stoly sa nachádzajú na trhoviskách pri Obchodnom centre  Ždiar a Obchodnom centre Branisko. Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 25.septembra do 12.00 hod. Viac informácií nájdete tu: https://www.jazerokosice.sk/cms/wp-content/uploads/2020/09/Z%C3%A1mer-predaja-hnute%C4%BEn%C3%A9ho-majetku-sken.pdf

Zmena veľkosti písma