«

»

sep 14

Veľkokapacitné kontajnery už od štvrtka

Ak máte doma nepotrebný nadrozmerný odpad, zlikvidovať ho môžete vložením do veľkokapacitných kontajnerov (VKK). Kosit ich opäť pristaví na našom sídlisku už od štvrtka 17. septembra.

VKK nájdete na Bukoveckej 6, Amurskej 8, Irkutskej 14, Ladožskej 7, Ždiarskej 18, Sputnikovej 11, Stálicovej 3, Važeckej 10. Od pondelka 21.septembra na Azovskej 4, Jenisejskej 16, Čingovskej 14, Polárnej 20, Rovníkovej 6, Nám.kozmonautov 6, Galaktickej 12, Stálicovej 5.

Zmena veľkosti písma