«

»

sep 14

Môžeme si zahrať ping pong a pétanque pod holým nebom

Zatiaľ v dvoch lokalitách na sídlisku Nad jazerom majú obyvatelia ako prví v meste možnosť zahrať si stolný tenis pod holým nebom. V závere leta pribudli ping pongové stoly na plochách medzi ulicami Galaktická – Stálicová a Námestie kozmonautov – Raketová a tento týždeň pribudnú ešte 2 stoly v lesoparku. Nákup šiestich  stolov financovala mestská časť a ich osadenie už mali na starosti silní chlapi z úradu.  

“Ešte väčšiu radosť máme z aktivít našich seniorov z Denného centra. Tí z vlastnej iniciatívy prišli s nápadom aj s výstavbou pétanqového ihriska v areáli Základnej školy na Bukoveckej ulici,” hovorí starostka MČ Nad jazerom Lenka Kovačevičová. 

Pétanque je spoločenská kolektívna hra, ktorá vznikla vo Francúzsku a pre jej nenáročnosť sa rýchlo rozšírila na celom svete. “Pred troma  rokmi ho Rada seniorov Mesta Košice zaradila do športových súťaží medzi klubmi seniorov v Košiciach. Vytvorili sa súťažné mužské aj ženské družstvá a my z Jazera sme tiež súťažili. Keďže sme na sídlisku nemali ihrisko, rozhodli sme sa ho svojpomocne vybudovať, “ približuje vedúci Denného centra seniorov Nad jazerom Ivan Hudec. 

Za finančnej pomoci mestskej časti seniori – brigádnici vytýčili plochu 15 x 4 metre,  ktoré odtrávnili, navozili štrk, potom piesok, utlačili pomocou stroja a osadili drevené mantinely. 

Už k dnešnému dňu tam odohrali desiatky súťažných aj priateľských zápasov. Ihrisko však slúži všetkým obyvateľom.

Zmena veľkosti písma