«

»

sep 10

Dažďovú záhradu – prvú na našom sídlisku – zrealizovali na Obchodnej akadémii na Polárnej ulici

Dažďová záhrada bola vytvorená v rámci 2.kola tvorby dažďových záhrad v areáloch stredných škôl na území Košického kraja. Jej zriadenie financoval Košický samosprávny kraj cez Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice a realizovalo ju Dobrovoľnícke centrum Košického kraja.

Dažďovú záhradu zrealizovať na Obchodnej akadémii (OA) nebolo ťažké, keďže škola má povrchové dažďové zvody a aj dostatok trávnatého miesta. Zvody odvádzajú dažďovú vodu zo strechy budovy telocvične.

Pre študentov má vytvorenie záhrady edukatívny význam. V záhrade sú vysadené celoročne udržateľné nenáročné rastliny, úlohou študentov je predovšetkým údržba záhrady. Využívať ju budú aj žiaci Waldorfskej školy, ktorá sídli v budove akadémie. Záhrada ešte nie je úplne dokončená, riaditeľ OA plánuje okolie záhrady zatraktívniť výtvarnými prácami študentov Školy úžitkového priemyslu.

Dažďová záhrada zvyšuje atraktivitu architektúry v mestách, poskytuje útočisko a potravinový reťazec pre voľne žijúce živočíchy vrátane vtákov a motýľov a dopĺňa zásoby podzemných vôd.

Zmena veľkosti písma