«

»

sep 09

Vyhlasujeme súťaž na prenájom priestoru v OC Branisko

Mestská časť Košice – Nad jazerom vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS). Jej predmetom je prenájom nebytového priestoru v obchodnom centre Branisko časť A na poschodí, Spišské námestie 2, Košice. Priestor má celkovú výmeru 117 m2, z ktorých 92m2 sú prevádzkové  a 25 m2 servisné priestory. Viac informácií nájdu záujemcovia na našej webovej stránke v sekcii Úradná tabuľa /prenájom majetku – obchodno – verejné súťaže /aktuálne ponukové konania https://www.jazerokosice.sk/cms/?page_id=22787

Zmena veľkosti písma