«

»

júl 28

Objemný odpad patrí do veľkokapacitných kontajnerov alebo na zberný dvor

Ešte do štvrtka sú na našich uliciach – Kaspická 5, Jenisejská 8, Čingovská 10, Polárna 12, Rovníkova 2, Nám.kozmonautov 2, Galaktická 4 a Čechovova 29 – pristavené veľkokapacitné kontajnery, kam môžete vhadzovať objemný odpad ako napr. staré nábytky, sanitu, wc misy, vane umývadlá.
Rozhodne tam nepatrí triedený odpad (papier, plast, sklo, kombinované obaly) a zakázané je ukladať tlejúci, výbušný a nebezpečný odpad, ďalej obaly z horľavých látok, horľavé kvapaliny a nehasené vápno. Alebo môžete odpad napr. olejové filtre, tlačiarenské farby či lepidlá odovzdať v zbernom dvore spoločnosti Kosit od pondelka do soboty od 7.00 do 18.00 hod. Musíte mať však trvalý pobyt na území mesta Košice a prísť s občianskym preukazom.

Zmena veľkosti písma