«

»

júl 24

V pondelok 27. júla 2020 – je ZAKÁZANÉ kúpanie v rekreačnej lokalite Jazero.

V pondelok 27. júla 2020 – od 6.00 do 20.00 hod.  je ZAKÁZANÉ kúpať sa v rekreačnej lokalite Jazero. V rámci revitalizácie jazera pokračujeme v opatreniach na elimináciu siníc vo vode. Prosíme o rešpektovanie zákazu kúpania z dôvodu realizácie aplikovania prípravku na ochranu kvality vody  vodnej plochy. Upozorňujeme rybárov, aby v uvedenom čase nevykonávali nahadzovanie na vodnej ploche jazera.

Počas uzávery pracovníci spoločnosti RAWAT consulting s.r.o. z Brna pod dohľadom prof. Maršálka aplikujú anorganický koagulačný prípravok PAX -LR , ktorý eliminuje biodostupné živiny , predovšetkým fosfor a sinice  a PROFI BAKTÉRIE , ktoré obnovujú biologickú rovnováhu v jazere. V priebehu uplynulých rokov sa aplikáciami podarilo udržať sinice pod medzou hygienickej závadnosti.

Zmena veľkosti písma