«

»

júl 13

Psíky venčíme vo výbehu

Na sídlisku máme pre našich psíkov 5 výbehov , ľudovo nazývaných venčoviská. Sú na Čingovskej, Meteorovej, Rovníkovej, Bukoveckej a Polárnej ulici . Platia tam pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať:

Psie výkaly je nevyhnutné bezodkladne odstrániť a vhodiť do odpadkových košov – Pomôcku na odstránenie psích výkalov musí mať každý držiteľ psa povinne pri sebe – Za správane psa je zodpovedný majiteľ/držiteľ Letná prevádzka venčoviska je od 1.4 .- 30.9. v čase od 8.00 20.00 hod. , v zimnom období od 1.10. – 31.3. od 8.00 do 17.00 hod. Počas venčenia psíka vo výbehu je zakázané fajčiť či požívať alkoholické nápoje.

Zmena veľkosti písma