«

»

jún 25

Oznámenie o prekopávke cesty

Údaje o zásahu do cesty :

Dôvod zásahu – odstraňovanie poruchy na verejnej kanalizácii

Čas odstránenia poruchy  25.06.2020

Presné označenie miesta poruchy : Košice – Nad Jazerom – Slanecká pred Tescom

Cesta č.:  miestna komunikácia

Pozemná komunikácia bola narušená – Vozovka šírka 1,30 m, dĺžka 1,70 m.

Vozovka šírka 1,45 m, dĺžka 1,90 m.

Zmena veľkosti písma