«

»

jún 23

OZNAM PRE SENIOROV

Oznamujeme seniorom, ktorí majú záujem o poskytnutie finančných príspevkov od Mesta Košice na kompenzáciu časti nákladov na stravu a donášku stravy v mesiacoch apríl až jún, aby do 10. JÚLA 2020 doručili rozhodnutie o výške dôchodku a všetky pokladničné doklady potvrdzujúce donášku obedov, a to na Miestny úrad mestskej časti Košice Nad jazerom na Poludníkovej ulici  7.


Nárok na príspevok majú seniori s trvalým pobytom v našej mestskej časti s dôchodkom do 450 eur, ktorí si objednávali stravu v období platnosti mimoriadnych opatrení v dôsledku pandémie COVID-19.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na telefónnych číslach: 055/302 77 32 alebo 055/302 77 24.

Úradné hodiny: pondelok 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00, utorok 8.00 – 12.00, streda 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00, štvrtok 8.00 – 12.00, piatok 8.00 – 12.00 hod.

 

Zmena veľkosti písma