«

»

jún 15

Predĺžený termín na podávanie návrhov na ocenenia mestskou časťou

Poznáte niekoho, kto dosahuje skvelé výsledky v športe, v pedagogickej praxi, vo vede či inej verejnoprospešnej činnosti? Počas koronakrízy nezištne pomáhal seniorom či rodinám s deťmi? Svojou aktivitou šíri dobré meno nášho sídliska?

Navrhnite ho na Ocenenie mestskej časti či Čestné uznanie mestskej časti. Predĺžili sme termín na podávanie týchto návrhov,  a to do 31. júla 2020. Okrem jeho mena je potrebné aj zdôvodniť, prečo by sme ho mali oceniť. Viac informácií ako aj formulár na návrhy nájdete na webovej stránke alebo v tomto linku http://www.jazerokosice.sk/cms/?page_id=3199. Návrhy posielajte poštou alebo emailom na adresu: sekretariat@jazerokosice.sk do konca júla.

Zmena veľkosti písma