«

»

máj 10

Oslavujme materstvo!

Druhá májová nedeľa už tradične patrí mamám, mamičkám i starým mamkám. Deň matiek je dňom, kedy vzdávame úctu materstvu. Je oslavovaný po celom svete Myšlienka medzinárodných a pravidelných osláv tohto sviatku vznikla v roku 1907 na počesť Anny Reeves Jarvisovej, ktorá bojovala za práva matiek. Prvýkrát bol verejne slávený o rok neskôr. V roku 1914 vyhlásil vtedajší americký prezident Woodrow Wilson  prvú oficiálnu oslavu Dňa matiek ako celonárodného sviatku, konajúci sa druhú májovú nedeľu.

Drahé mamky, 

ste najdôležitejšou a najláskavejšou osobou v našich životoch. Ste tým človekom, ktorého náruč sme pocítili ako prvú. Objímate nás a  pohládzate od prvých dní života. Počúvali sme váš hlas a učili sa prvé slová práve od vás. 

Viem, že byť mamou je pocit nádherný, radostný, zároveň veľmi zodpovedný, niekedy náročný i bolestivý. 

V akejkoľvek situácii života však stojíte pri nás, s láskou hľadíte na to, čo nám svet dá… Aj keď sme už vyrástli a život nás často láka do neznáma, vždy sa k vám smieme  vrátiť…Je krásne  mať mamu, pretože ostatní občas aj (s)klamú. VY nás milujete  bez výhrad po celý VÁŠ život.

Milé mamičky, zaslúžite si našu celoživotnú úctu a  lásku. Nielen dnes, ale každý deň vás chceme objať a zaželať vám pevné zdravie, šťastie a radosť z toho, že ste práve našou mamou. 

Lenka Kovačevičová, starostka 

Zmena veľkosti písma