«

»

feb 11

Keď u vás nie je elektrina

Distribútor elektriny Východoslovenská distribučná a.s. pripravila manuál, čo robiť, keď u vás nastane výpadok elektriny. Pripravili materiál, v ktorom prehľadne popisujú, čo sa deje vo VSD v prípade tzv. mimoriadnej udalosti v distribučnej sústave. Teda v období kalamity, požiarov, veľkých porúch či dokonca stavov núdze.  Viac info na https://www.vsds.sk/edso/aktuality?page=2020-01-28-ked-nie-je-elektrina

Zmena veľkosti písma