«

»

jan 05

Trojkráľový pondelok

V pondelok 6. januára je na Slovensku cirkevný sviatok a deň pracovného pokoja.  Katolíci, evanjelici a veriaci ďalších cirkví oslávia v tento deň sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov, ktorý patrí k najstarším kresťanským sviatkom. Pripomenieme si deň, keď Boh svetlom hviezdy zjavil svojho syna všetkým národom.

Na Východe bol 6. január sviatkom Zjavenia Pána už od 3. storočia. Cirkev si ním pripomínala „tri zázraky“ – príchod mudrcov z Východu, ktorí sa prišli pokloniť malému Ježišovi a priniesli mu dary – zlato, kadidlo a myrhu, Ježišov krst v rieke Jordán a jeho prvý zázrak na svadbe v Káne Galilejskej. V 4. storočí sa tento sviatok rozšíril aj na Západe, kde liturgia kládla dôraz predovšetkým na poklonu mudrcov z Východu. Títo učenci z Perzie boli v náboženských legendách zobrazovaní ako „Traja králi“ s menami Gašpar, Melichar a Baltazár. V minulosti bol tento sviatok spojený s dňom krstu Ježiša v rieke Jordán, ale od roku 1969 sa tento deň oslavuje zvlášť.

K tomuto sviatku sa viažu rôzne obyčaje. Najznámejšie sú „trojkráľové obchôdzky“, počas ktorých najmä mladí chlapci obchádzajú domácnosti, sú zahalení do dlhých bielych košelí a na hlavách majú položené korunky. V každej domácnosti následne predvádzajú trojkráľovú hru – imitáciu návštevy Troch Kráľov pri Ježišovom narodení. Sviatok Troch kráľov sa tiež považuje za záver vianočného obdobia. Najmä v dedinskom prostredí je známe aj koledovanie kňazov so sprievodom, pri ktorom kňaz napíše na dvere iniciálky troch biblických mudrcov – G. M. B. Následné pokropí dom svätenou vodou a zavinšuje zdravie, šťastie a hojnosť.

 

Zdroj: historický kalendár TASR

Zmena veľkosti písma