«

»

dec 27

OZNÁMENIE

Milí obyvatelia, oznamujeme vám, že v utorok 31. decembra 2019 bude Miestny úrad MČ Nad jazerom otvorený do 12.00 hodiny. V ostatné dni v týždni je miestny úrad otvorený podľa úradných hodín.

Zmena veľkosti písma