«

»

dec 13

Jazerské Vianoce priniesli na sídlisko atmosféru najkrajších sviatkov roka

Vo štvrtok na Jazerských Vianociach bolo vo vzduchu cítiť radosť, blízkosť, ale aj výbornú náladu. Postarali sa o to účinkujúci v programe, ktorý s láskou pripravila pre obyvateľov mestská časť.

Želanie pokojných a šťastných Vianoc vyslovila starostka MČ Lenka Kovačevičová spolu s poslankyňou Luciou Kleinovou. V stánku potom ponúkali starostovský punč. Výťažok z jeho predaja pôjde na podporu materským školám na sídlisku. Magické Jazero ponúkla detská organizácia Frigo a Tramtária – na vysvietených atrakciách sa vytešovali najmä tí najmenší návštevníci. Keď dorazil Mikuláš, ich radosť bola nekonečná …. Na pódiu to odštartoval spevokol Jazerčan a striedali sa žiaci našich základných a materských škôl – z Dneperskej, Družicovej, Jenisejskej ulice, zo ZUŠ na Irkutskej ulici a tiež študentky zo súkromnej SOŠ na Bukoveckej ulici. Odpálili to aj tanečníci z D.S. Studia, deti navštevujúce záujmové krúžky v Centre voľného času na Orgovánovej ulici, do spevu a tanca zanôtili Košickí špivaci. Na záver potešil Jazerčanov obľúbený „sused – spevák“ Peter Stašák, ktorý vyčaril dobrú náladu každému návštevníkovi…. Okrem punču ste mohli ochutnať aj starostovskú kapustnicu, či dobroty zo stánkov. Remeselníci ponúkali aj darčeky pre vašich blízkych.

 

Zmena veľkosti písma