jazero_kosice

 

 

   
 
_
 
 
 

 

Rokovania Miestneho zastupiteľstva Košice - Nad jazerom

 

Mesiac
Uzávierka materiálov
Expedovanie materiálov
Rokovanie MiZ
lll.
16.03.2011
17.03.2011
24.03.2011
IV.
18.04.2011
21.04.2011
28.04.2011
VI.
15.06.2011
16.06.2011
23.06.2011
IX.
13.09.2011
14.09.2011
22.09.2011
XII.
07.12.2011
08.12.2011
15.12.2011

Rokovania MiZ sa uskutočnia vo štvrtok s tým, že miesto a čas rokovania bude  spresnený v pozvánke podľa programu rokovania.

 

Rokovania Miestnej rady Košice - Nad jazerom

 

Mesiac
Uzávierka materiálov
Expedovanie materiálov
Rokovanie MR
l.
13.01.2011
14.01.2011
21.01.2011
ll.
15.02.2011
16.02.2011
23.02.2011
lll.
09.03.2011
10.03.2011
17.03.2011
lV.
06.04.2011
07.04.2011
14.04.2011
V.
18.05.2011
19.05.2011
26.05.2011
Vl.
01.06.2011
02.06.2011
09.06.2011
VII.
13.07.2011
14.07.2011
21.07.2011
VIII.
17.08.2011
18.08.2011
25.08.2011
IX.
30.08.2011
31.08.2011
08.09.2011
XI.
15.11.2011
16.11.2011
24.11.2011
XII.
07.12.2011
08.12.2011
15.12.2011

Rokovania MR sa uskutočnia vo štvrtok v malej zasadačke (na prízemí) Miestneho úradu, Poludníková 7 v Košiciach, čas rokovania bude upresnený v pozvánke podľa programu rokovania.

 

Uznesenia, zápisnice a hlasovanie

6. RIADNE zasadnutie (15.12.2011) Zápisnica
Uznesenia
Hlasovanie
5. RIADNE zasadnutie (27.9.2011) Zápisnica
Uznesenia
Hlasovanie
4. RIADNE zasadnutie (23.6.2011) Zápisnica
Uznesenia
Hlasovanie
3. MIMORIADNE zasadnutie (28.4.2011) Zápisnica
Uznesenia
Hlasovanie
2. RIADNE zasadnutie (24.3.2011) Zápisnica
Uznesenia
Hlasovanie
USTANOVUJÚCE zasadnutie (16.12.2010) Zápisnica
Uznesenia
Hlasovanie

 

 

ROKOVANIA V ROKU 2010

ROKOVANIA V ROKU 2009

ROKOVANIA V ROKOCH 2006 - 2008

 

   

© 2008 PeterBorszek.com