Výzvy na prevzatie zásielok


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Pavel Hercik, nar. 1951

o prevzatie zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa so sídlom: Panónska cesta 2, Bratislava, doručenej dňa 07. 05. 2018

v dobe od 09. 05. 2018 do 24. 05. 2018 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Daniel Sirkovský, nar. 1988

o prevzatie zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice I so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod č. 17C/469/2015

v dobe od 09. 05. 2018 do 24. 05. 2018 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Rastislav Krafčik, nar. 1987

o prevzatie zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod č. 41Csp 31/2016-110

v dobe od 14. 05. 2018 do 29. 05. 2018 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Maroš Várkoly, nar. 1977

o prevzatie zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod č. 41C/606/2015-49

v dobe od 21. 05. 2018 do 05. 06. 2018 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Beáta Kuciková, nar. 1977

o prevzatie zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom: Kúpeľná 5, Prešov, doručenej dňa 21. 05. 2018

v dobe od 21. 05. 2018 do 05. 06. 2018 na čísle dverí 5


 

Zmena veľkosti písma