Výzvy na prevzatie zásielok


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Viera Palinčárová, nar. 1968

Erik Lukács, nar. 1975

o prevzatie zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom: Senný trh 1, Košice, doručenej dňa 15.06.2018

v dobe od 18. 06. 2018 do 03. 07. 2018 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Iveta Pipová, nar. 1962

o prevzatie zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod č. 10Csp 222/2017

v dobe od 19. 06. 2018 do 04. 07. 2018 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Jozef Sobota, nar. 1972

o prevzatie zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod č. 10Csp 218/2017

v dobe od 19. 06. 2018 do 04. 07. 2018 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Pavol Kolcun, nar. 1982

o prevzatie zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Prešov  so sídlom: Grešova 3, Prešov, doručenej pod č. 41T 94/2014

v dobe od 19. 06. 2018 do 04. 07. 2018 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Peter Keresztesi, nar.

o prevzatie zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom: Panónska cesta 2, Bratislava, doručenej dňa 18.06.2018

v dobe od 19. 06. 2018 do 04. 07. 2018 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Alexander Bati, nar. 1974

o prevzatie doporučenej zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom: Komenského 4, Trebišov, doručenej pod č. OZP/RZ/PAV 1843451418

v dobe od 26. 06. 2018 do 11. 07. 2018 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Nikolas Ondruš, nar. 1995

o prevzatie doporučenej zásielky od: OR PZ v Bratislave III, odbor kriminálnej polície so sídlom: Legerského 1, Bratislava, doručenej pod č. ČVS: ORP-1036/1-VYS-B3-2017

v dobe od 26. 06. 2018 do 11. 07. 2018 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Marián Kövér, nar. 1981

o prevzatie zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom: Senný trh 1, Košice, doručenej pod č. OZP/POI1/KE-43/EG

v dobe od 27. 06. 2018 do 12. 07. 2018 na čísle dverí 5


 

 

Zmena veľkosti písma