Výzvy na prevzatie zásielok


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Ladislav Troja, nar. 1980

o prevzatie zásielky od: Exekútorský úrad JUDr. Juraj Sabolso sídlom: Svätoplukova 6, Košice,

v dobe od 27. 11. 2018 do 12. 12. 2018 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Silvia Borovská, nar.

o prevzatie zásielky od: Mesto Košice so sídlom: Trieda SNP 48/A, Košice,

v dobe od 27. 11. 2018 do 12. 12. 2018 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Andrea Sivecová, nar. 1975

o prevzatie doporučenej zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod č. 23P/260/2015

v dobe od 03. 12. 2018 do 18. 12. 2018 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Magdaléna Pandová, nar. 1946

o prevzatie doporučenej zásielky do vlastných rúk od: Krajský súd v Bratislave so sídlom: Záhradnícka 10, Bratislava, doručenej pod č. E 8146318518/SB

v dobe od 06. 12. 2018 do 21. 12. 2018 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Monika Kakašová, nar. 1992

o prevzatie doporučenej zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod č. 27Csp69/2018

v dobe od 10. 12. 2018 do 25. 12. 2018 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

František Mravec, nar. 1969

o prevzatie doporučenej zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod č. 27C 46/2018

v dobe od 10. 12. 2018 do 25. 12. 2018 na čísle dverí 5


 

Zmena veľkosti písma