Výzvy na prevzatie zásielok


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Marta Hátráková, nar. 1965

o prevzatie doporučenej zásielky od: Okresný súd Trebišov so sídlom: Námestie Mieru 2, Trebišov, doručenej pod č. 12Er 305/2012

v dobe od 08. 10. 2018 do 23. 10. 2018 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Helena Džudžová, nar. 1973

o prevzatie doporučenej zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod č. 10Csp 1/2017

v dobe od 10. 10. 2018 do 25. 10. 2018 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Marek Ftorek, nar.

o prevzatie zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom: Senný trh 1, Košice, doručenej pod č. OZP/REG1/NO

v dobe od 10. 10. 2018 do 25. 10. 2018 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Marcela Betušová, nar. 1976

o prevzatie doporučenej zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod č. 10Csp 106/2017

v dobe od 11. 10. 2018 do 26. 10. 2018 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Tomáš Bzrík, nar. 1975

o prevzatie doporučenej zásielky od: Okresný súd Košice I so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod č. 25Csp/263/2017

v dobe od 16. 10. 2018 do 31. 10. 2018 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Pavel Sedlák, nar.

o prevzatie zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom: Senný trh 1, Košice, doručenej pod č. OZP/VYM1/Kr

v dobe od 16. 10. 2018 do 31. 10. 2018 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Kristína Hajduová, nar.

o prevzatie poštového poukazu od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom: Panónska cesta 2, Bratislava, doručeného dňa 16.10.2018

v dobe od 16. 10. 2018 do 31. 10. 2018 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Ladislav Ogurčák, nar.

o prevzatie zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom: Nám. slobody 17, Michalovce, doručenej pod č. OZP/PO12/45

v dobe od 19. 10. 2018 do 03. 11. 2018 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Daniel Oráč, nar.

o prevzatie zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom: Nám. slobody 17, Michalovce, doručenej pod č. OZP/PO12/LEMI-45

v dobe od 19. 10. 2018 do 03. 11. 2018 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Marta Gánovská, nar.

o prevzatie poštového poukazu od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom: Einsteinova 25, Bratislava, doručeného dňa 18.10.2018

v dobe od 19. 10. 2018 do 03. 11. 2018 na čísle dverí 5


 

 

 

Zmena veľkosti písma