Výzvy na prevzatie zásielok


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Bruno Eliáš, nar. 1997

o prevzatie doporučenej zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod č. 19P/59/2017

v dobe od 07.09.2017 do 22.09.2017 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Róbert Podsedlý, nar. 1972

o prevzatie zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., krajská pobočka  so sídlom: Senný trh 1, Košice Košice, evidovanej pod č. 359/4325/2017

v dobe od 08.09.2017 do 23.09.2017 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Marcel Kajla, nar. 1977

o prevzatie doporučenej zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod č. 43P/69/2017

v dobe od 11.09.2017 do 26.09.2017 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Daniel Sirkovský, nar. 1988

o prevzatie doporučenej zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice I so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod č. 17C/469/2015

v dobe od 11.09.2017 do 26.09.2017 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Maroš Várkoly, nar. 1977

o prevzatie zásielky od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom: Cintorínska 5, Nitra, evidovanej pod č. 359/4372/2017

v dobe od 11.09.2017 do 26.09.2017 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Marcela Betušová, nar. 1976

o prevzatie doporučenej zásielky do vlastných rúk od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod č. 39C 349/2016

v dobe od 18.09.2017 do 03.10.2017 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Marek Ftorek, nar. 1971

o prevzatie poštovej poukážky od: Sociálna poisťovňa so sídlom: Hurbanova 6, Bardejov, evidovanej pod č. 359/4506/2017

v dobe od 20.09.2017 do 05.10.2017 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Marta Hudáková, nar. 1953

o prevzatie poštovej poukážky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.  so sídlom: Panónska cesta 2, Bratislava, evidovanej pod č. 359/4507/2017

v dobe od 20.09.2017 do 05.10.2017 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Milan Rusinko, nar. 1986

o prevzatie zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.  krajská pobočka Košice so sídlom:Senný trh 1, Košice, evidovanej pod č. 359/4459/2017

v dobe od 20.09.2017 do 05.10.2017 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Miroslav Durbák, nar. 1965

o prevzatie zásielky od: Mesto Košice  so sídlom: Trieda SNP 48/A, Košice,  evidovanej pod č. 359/4455/2017

v dobe od 20.09.2017 do 05.10.2017 na čísle dverí 5