Rezervácie športovísk a prenájom častí areálu v RL Jazero

Vybavuje:
Ing. Zuzana BUNDŽOVÁ
1. posch., č.  dv. 19
tel. 055 / 302 77 31
mail: zuzana.bundzova@jazerokosice.sk

Ing. Petra KÚCHOVÁ
1. posch., č. dv. 19
tel. 055 / 302 77 31
mail: petra.kuchova@jazerokosice.sk

Mestská časť ponúka svojim obyvateľom a ostatným návštevníkom na prenájom dve multifunkčné ihriská:

  • multifunkčné ihrisko v RL Jazero
  • multifunkčné ihrisko na polostrove Amurská

Výstavba viacúčelového (multifunkčného) ihriska na polostrove Amurská sa realizovala vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR.

Prenájom časti areálu v RL Jazero

Prenájom časti areálu (od strednej brány po bránu pri veži) počas sezóny 50 € / hod.
Prenájom časti areálu (od strednej brány po bránu pri veži) mimo sezóny 30 € / hod.
Multifunkčné ihrisko 10 € / 1 hod, každá ďalšia začatá hodina 7 €.
Volejbalové ihrisko    4€ / 1 hod

Info, objednávky, zmluva – v pracovných dňoch tel. č. 055 / 302 77 30,
055 / 302 77 31 alebo osobne – Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom, Poludníková 7, Košice, oddelenie finančné a správy majetku.

Rezervácie prosim nahlasovať 1 deň vopred.