Rezervácie športovísk a prenájom častí areálu v RL Jazero

Rezerváciu športovísk vybavujú:

Mgr. Zuzana ŠTEFANIKOVÁ
1. posch., č.  dv. 18
tel. 055 / 302 77 30
mail: zuzana.stefanikova@jazerokosice.sk

Ing. Zuzana BUNDŽOVÁ
1. posch., č.  dv. 19
tel. 055 / 302 77 31
mail: zuzana.bundzova@jazerokosice.sk

 

Mestská časť ponúka svojim obyvateľom a ostatným návštevníkom na prenájom dve multifunkčné ihriská:

  • multifunkčné ihrisko v RL Jazero
  • multifunkčné ihrisko na polostrove Amurská

Multifunkčné ihrisko 10,00 € / 1 hod, každá ďalšia začatá hodina 7,00 €.
Volejbalové ihrisko     4,00 € / 1 hod

Rezervácie, prosíme, nahlasovať 1 deň vopred.

Info, objednávky, zmluva – v pracovných dňoch tel. č. 055 / 302 77 30,
055 / 302 77 31 alebo osobne – Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom, Poludníková 7, Košice, oddelenie ekonomické.

Výstavba viacúčelového (multifunkčného) ihriska na polostrove Amurská sa realizovala vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR.

 

Prenájom časti areálu v RL Jazero vybavujú:

JUDr. Alena OLEJÁROVÁ
1. poschodie, č. dv .11,
tel. 055 / 302 77 22,
mail:alena.olejarova@jazerokosice.sk

JUDr. Lýdia FIGURA MOLNÁROVÁ
1. poschodie, č. dv. 11,
tel. 055 / 302 77 22,
mail:lydia.figuramolnarova@jazerokosice.sk

Prenájom časti areálu (od strednej brány po bránu pri veži) počas sezóny 50,00 € / hod.
Prenájom časti areálu (od strednej brány po bránu pri veži) mimo sezóny 30,00 € / hod.

 

 

Zmena veľkosti písma