XV. riadne zasadnutie (15.12.2016)

Zmena veľkosti písma