Sídla inštitúcií a dôležité telefónne čísla

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom 
– Poludníková 7,
– Kancelária prvého kontaktu tel. č. 055/ 302 77 14

Pošta 12
– Spišské námestie
– tel. č. 055/ 674 7804

Pošta 20
– Ždiarska ul.
– tel. č. 055/ 674 66 27

Poliklinika – Spišské námestie
– tel. č. 055/ 674 1240

Obvodné oddelenie Policajného zboru SR
– Ladožská 1
– tel. č. 055/ 674 525

Stanica Mestskej polície, Poludníková 7
– veliteľ stanice: tel. č. 055/ 674 52 50-51
– koordinátor: tel. č. 055/685 31 57
– email: nadjazerom.msp@kosice.sk

Verejná knižnica J. Bocatia 
– pobočka v OC Čingov na Uralskej ulici
– tel. č. 055/ 674 18 71

 

Úrady

Obvodný úrad, Komenského 52, Košice
– tel. 055/600 11 11

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Košiciach
– Staničné námestie č. 9,
– tel. 055/680 55 55,    email:  ke@upsvr.gov.sk

Daňový úrad,  Košice, Rozvojová č. 2
– tel. spojovateľ  055/783 01 11, 055/783 01 13, 783 04 03

Katastrálny úrad, Košice,  Južná trieda č. 82
-ústredňa: 055/ 281 80 33   email: kuke@skgeodesy.sk

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru, Košice  
-tel. 055/726 81 11

 

Dôležité telefónne čísla

Tiesňové volanie:                                                                                                                              – Požiarnici, Pohotovosť, Polícia, SOS:   tel. 112

Alebo:
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155, 16 155
Polícia: 158                                                                                                                                         Mestská polícia:
 159

 

Prvá pomoc                                                                                                                               

Pohotovostná služba prvej pomoci –  tel. 055/16 183, 055/643 41 65

Fenestra – násilie páchané na ženách – od 9:00 do 17:00 hod
– tel. 055/625 6237, nonstop  0905 204 414

Linka záchrany (poradenstvo pri záchrane života a prvej pomoci): tel. 0850 111 313

 

Poruchy

Porucha verejného osvetleniaDPMK

– nonstop telefón  +421 55 640 7345      mail: verejneosvetlenie@dpmk.sk

– infolinka:              +421 55 640 7407

Východoslovenská energetika, a. s., Košice
– Informácie a požiadavky spojené s dodávkou elektrickej energie  tel. 0850 123 333,          mail: info@vse.sk
– nahlásenie poruchy v dodávke elektrickej energie – tel. 0850 123 332

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Košice
   – porucha dodávky vody –  pre Košice   tel. 055/79 52 420
– porucha verejného vodovodu – v pracovnom čase tel.  055/642 75 07

Slovenský plynárenský podnik – plyn – poruchová linka:  – tel. 0850 111 727
   – kontakt pre zákazníkov: mail: zakaznickalinka@spp.sk

Kosit, a. s. – zber a odvoz odpadu  – dispečing  tel. 055/72 70 716,
– mail: odvoz@kosit-as.sk
– čistenie a údržba komunikácií – dispečing tel. 055/72 70 78                                                   – mail: cistota@kosit-as.sk

 

Služby

– Mestské informačné centrum Dargov            tel.  055/16 186

Veterinárna pohotovosť,  Košice                     tel. 0908 332 012

Centrálny mestský dispečing                           tel. 64 19 131

Informácie: o telefónnych číslach užívateľov, o úradných
hodinách, o vlakovom a autobusovom spojení     tel.   12 111

Informácie o telefónnych číslach užívateľov, o úradných
hodinách, o vlakovom a autobusovom spojení       tel. 1181

Poruchy                                                                    tel. 12 129

Informácie o telefónnych číslach zákazníkov všetkých
poskytovateľov  telekomunikačných služieb   tel. 1180

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.vlakové spojenie
– zákaznícke číslo zo všetkých telekomunikačných sietí  v  SR – tel. 18 188

Letisko Košice – informácie – odlety, prílety  tel. 055/683 21 11
  – nonstop dispečing                                                    tel. 055/683 21 00

Asistenčná odťahová služba motoristom    tel. 18 123

Presný čas                                                            tel.  12 110

Medzinárodné volanie prostredníctvom operátora       tel. 12 131

Informácie o telefónnych číslach užívateľov v cudzine  tel.  12 149

 

Zmena veľkosti písma