Doprava

Mestská   časť   Košice   –   Nad  jazerom  je  komunikačne  spojená s mestom električkovou   a autobusovou dopravou smerom do a z centra mesta. Zabezpečené
je tiež priame spojenie pre pracovníkov US Steel do železiarní. Po hranici MČ od severu k juhu prechádza so značnou frekvenciou dopravy vnútorný okruh mesta Košice
s hlavným dopravným ťahom smeru Prešov  – Slanec, Rožňava, Miskolc.

Električky

č.  3:   Nad jazerom – Važecká – Juh – Námestie osloboditeľov –                                                             železničná stanica
( v súčasnosti kvôli rekonštrukcii jazdí len po Námestie osloboditeľov )

č. 7:     Nad jazerom – Važecká – Juh – Námestie osloboditeľov –                                                          Technická univerzita – Štadión Technickej univerzity –
( v rekonštrukcii )

č. 9:     Nad jazerom – Západ – Magistrát – Námestie Maratónu mieru                                                   – Štadión Lokomotívy

č. R2:   Nad jazerom – Važecká – Vstupný areál US Steel

 

Autobusy

č.  13 – Krásna – Námestie Maratónu mieru

č.  19 –  Napájadlá – KVP kláštor

č.  28 –  Važecká – Pri Teleku

č.  52  – Krásna – Nemocnica Šaca

č.  N2 – Staničné námestie – Važecká

Zmena veľkosti písma