Kontakty

Miestny úrad Mestskej časti

Košice – Nad jazerom
Poludníková 7
040 12 Košice

Kancelária prvého kontaktu

Ústredňa (prepájanie hovorov v rámci budovy), podateľňa – príjem žiadostí, podnetov, poskytovanie informácií a tlačív.

Iveta Tirdilová
tel. : 055/ 302 77 14
mail: iveta.tirdilova@jazerokosice.sk
podnety: jan.vozar@jazerokosice.sk
alebo: podnety.jazero@gmail.com

 

media: media@jazerokosice.sk

 

Kontakty na jednotlivé oddelenia a referáty:

 

Oddelenie kancelárie starostky – sekretariát 055/ 302 77 11
                             Právne oddelenie 055/ 302 77 22
                             Referát CO, BOZP a PO 055/ 302 77 17
Oddelenie výstavby a investičných činností 055/ 302 77 18, 19, 20, 21
Oddelenie ekonomické 055/ 302 77 27, 28, 29, 30, 31
Oddelenie kultúry marketingu a športu- KS Jazero 055/ 302 77 36
                                                                       KS Iskra 055/ 302 77 38
Oddelenie vnútornej správy 055/ 302 77 33
                           Evidencia obyvateľstva 055/ 302 77 24
                           Sociálna oblasť 055/ 302 77 33, 32
                           Overovanie listín a podpisov 055/ 302 77 25
Sekretariát

Martina Zamboryová
tel. : 055/ 302 77 11
mail:sekretariat@jazerokosice.sk

Starostka

Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová
tel: 055/ 302 77 12
mail:ing.lenkakovacevicova@gmail.com

Zástupca starostky

Mgr. Bernard Berberich
mail:bernard.berberich@jazerokosice.sk

Kontrolór

PhDr. Patrik Géci
mail:patrik.geci@jazerokosice.sk

 

Podrobnejšie informácie nájdete na hornej lište v záložkách miestny úrad
a služby občanom.

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom formulára  kliknutím TU