Komisia kultúry a propagácie samosprávy

Predseda:      Róbert Schwarcz

Členovia:                                                                                                                                     poslanci:        Milan Papcun, Andrea Gajdošová, Mária Jokeľová,                                                                     Jozef Skonc

neposlanci:    Kristína Plajdicsková, Gabriela Kurucová, Vladimír Matis

tajomníčka:   Mgr. Alžbeta Jacková

 

Plán činnosti na volebné obdobie 2014 – 2018

Roky:

 

Zmena veľkosti písma