Komisia mládeže, športu a vzdelávania

 Predseda:    Mgr. Andrea Gajdošová

Členovia:
poslanci:      PhDr. Lucia Kleinová, Ing. Jozef Skonc, Mgr. Róbert Schwarcz

neposlanci:  Agáta Poláková, Ing. Peter Klein, Miroslav Belohorský                                                            Lucia Krajňáková, Jozef Mikloš, Maroš Takáč

tajomníčka:   Ing. Jana Janotková

 

Plán činnosti na volebné obdobie 2014 – 2018

Roky:

Zmena veľkosti písma