Komisia výstavby, verejného poriadku a životného prostredia

Predseda:      Erik Cimbala

Členovia:

poslanci:         Jozef Skonc, Róbert Schwarcz, Michal Capcara

neposlanci:     Richard Rosival, Norbert Borovský, Ján Michňo,
Iveta Hoľáková, Roman Szilagyi

tajomník:         Ing. Milan Derfiňák

 

Plán činnosti na volebné obdobie 2014 – 2018

Roky:

 

Zmena veľkosti písma