Komisia sociálno – zdravotná

Predseda:        Michal Slivka

Členovia:
poslanci:          Renáta Lenártová, Mária Jokeľová,  Peter Badanič,                                                                      Lucia Kleinová, Michal Capcara

neposlanci:     Mária Semanová, Erika Sabočiková,  Silvia Hricková,                                                                 Anna Liptaiová,  Mária Capíková, Katarína Ďurčová

tajomníčka:     Mgr. Ivica Krausová

 

Plán činnosti na volebné obdobie 2014 – 2018

 

Roky:

 

Zmena veľkosti písma