Komisia sociálno – zdravotná

  • Predseda:        Michal Slivka

          Členovia:

  • poslanci:          Renáta Lenártová, Mária Jokeľová,  Peter Badanič,                                                            Lucia Kleinová, Michal Capcara
  • neposlanci:     Mária Semanová, Erika Sabočiková,  Silvia Hricková,                                                        Anna Liptaiová,  Mária Capíková, Katarína Ďurčová
  • tajomníčka:      Mgr. Ivica Krausová

 

Plán činnosti na volebné obdobie 2014 – 2018

Roky:

 

Zmena veľkosti písma