Zbierky

Vybavuje:

Ing. Marta MAJTANOVÁ
1. poschodie, č. dv. 23
tel. 055 / 302 77 27
mail: marta.majtanova@jazerokosice.sk

 

 

Zmena veľkosti písma