Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Mestská časť Košice – Nad jazerom oznamuje, že adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Zmena veľkosti písma