Jubilanti

Milí naši seniori,
radi by sme vás 16 – 18. októbra 2019 pozvali na slávnosť, ktoré organizujeme pri príležitosti životného jubilea občanov našej mestskej časti.

Ak máte záujem stať sa súčasťou podujatia, spojeného so stretnutím so starostkou mestskej časti, malým pohostením a programom určeným práve Vám, dajte nám o tom vedieť.
Prosím vyplňte formulár, čím nám dáte súhlas na spracovanie vašich osobných údajov výlučne na účely pozvania na podujatie Jubilanti, a to v roku dovŕšenia vášho okrúhleho životného jubilea 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov.

Pozvanie na slávnosť jubilantov je podmienené trvalým bydliskom v Mestskej časti Košice – Nad jazerom, a vyplnením a doručením formulára jedným zo spôsobov:

  • pošlite nám ho poštou na adresu Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom, Poludníková 7, 040 12 Košice, alebo
  • formulár prineste osobne na Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom, Poludníková 7 do Kancelárie prvého kontaktu, alebo
  • podpísaný a oskenovaný formulár zašlite mailom na adresu: ivica.krausova@jazerokosice.sk

Bližšie informácie Vám poskytne:

Mgr. Ivica KRAUSOVÁ
prízemie, č. dv. 3,
tel. 055 / 302 77 33,
mail:    ivica.krausova@jazerokosice.sk

Zmena veľkosti písma