Komisia Legislatívno – právna

  • Predseda:      Roman Frnčo

          Členovia:

  • poslanci:        Anna Jenčová
  • neposlanci:    Stanislav Takáč, JUDr. Matúš Lemeš
  • Tajomníčka:      Alena Olejárová

Plán činnosti legislatívno právnej komisie na volebné obdobie 2018-2022

Roky

Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  Archív 2014 – 2018

Zmena veľkosti písma