Komisia Legislatívno – právna

  • Predseda:      Roman Frnčo

          Členovia:

  • poslanci:        Anna Jenčová

Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  Archív 2014 – 2018

 

Zmena veľkosti písma