Komisia výstavby, verejného poriadku a životného prostredia

  • Predseda:      Norbert Borovský

          Členovia:

  • poslanci:       Jozef Skonc, Silvia Hricková, Pavol Slivka

Archív 2014 – 2018

Zmena veľkosti písma