Komisia výstavby, verejného poriadku a životného prostredia

  • Predseda:      Norbert Borovský
  • Tajomník:       Ing. Milana Derfiňáka

          Členovia:

  • poslanci:       Jozef Skonc, Silvia Hricková, Pavol Slivka
  • neposlanci: Ing. Martin Balkovský, Ing. Ivo Grubauer, Ing. Erik Cimbala, Ing. Miroslav Fajčík, Matej Hrebeňár, Ing. Dušan Sivák, Ing. Ján Peti, Iveta Holáková, Jaroslav Šarišský, Peter Javorský

Plán činnosti na volebné obdobie 2018 – 2022

Archív 2014 – 2018

Zmena veľkosti písma