Komisia sociálno – zdravotná

  • Predseda:        Lucia Kleinová
  • Tajomník: Mgr. Ivica Krausová

  • Členovia:
  • poslanci:   Martin Seman, Andrea Gajdošová, Renáta Lenártová, Silvia Hricková 
  • neposlanci: Katarína Ďurčová,  Katarína Hermelyová, Lucia Poštrková, Erika Sabóčiková, Irena Stolárová, Bibiána Vargová, Mária Vozárová

Roky:

Plán činnosti na volebné obdobie 2018 – 2022

Archív 2014 – 2018

Zmena veľkosti písma