Komisia sociálno – zdravotná

  • Predseda:        Lucia Kleinová

          Členovia:

  • poslanci:   Martin Seman, Andrea Gajdošová, Renáta Lenártová, Silvia Hricková 

Roky:

Archív 2014 – 2018

Zmena veľkosti písma