Denné centrum

Denné centrum pri Mestskej časti Košice – Nad jazerom

Denné centrum (v minulosti Klub dôchodcov) v Mestskej časti Košice – Nad jazerom bolo zriadené v  zmysle platnej legislatívy, § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Denné centrum sa nachádza na 1. poschodí OC Branisko, na Spišskom námestí 1 v Košiciach.

Kontakt: 055/3027733, e-mail: ivica.krausova@jazerokosice.sk

 

Samosprávu denného centra tvoria:

Predseda: RSDr. Ivan Hudec

Členovia: Jana Bartošová, Filip Fertáľ, Marianna Mihóková, Marta Lovásová

Odborný garant: Mgr. Ivica Krausová

 

 

Zmena veľkosti písma