«

»

sep 11

Po prázdninách začína i Denné centrum

Aj pre seniorov zazvonil zvonec

Po dvoch mesiacoch prázdnin sa otvorili brány škôl a po letnej prestávke rozbieha činnosť i jazerské Denné centrum. Na slávnostnú chvíľu prišla viac ako stovka seniorov, ktorí sa radujú, že sa znovu budú schádzať v priestoroch centra i na podujatiach mimo neho.

 

 

 

Na stretnutia a spoločne strávené hodiny by chceli podľa slov predsedu centra Ivana Hudeca využiť každú peknú chvíľu, ktorá pred príchodom nepriazne počasia ešte príde.

Jazerné dámy i pánov úprimne pozdravila starostka Lenka Kovačevičová, ktorá sa teší, že sa opäť vidia a budú vídať na akciách centra i na podujatiach, ktoré pripraví mestská časť. „Bez našich seniorov si život na sídlisku neviem predstaviť. Sú úžasní, plní elánu a sú pre mňa inšpiráciou čo treba urobiť, aby sa tu cítili skutočne doma,“ priznala starostka.

Na našich seniorov, čo zvlášť teší, je pyšný i primátor Richard Raši, ktorý si spolu s viceprimátorkou Renátou Lenártovou našiel čas, aby našich agilných dôchodcov prišiel pozdraviť. „Ste vzorom pre ostatné mestské časti. Zapájate sa do aktivít mesta, hlavne v športovej sfére, a treba uznať, že nie iba ako pasívni účastníci. Vy aj zbierate ocenenia a medaily, čo vám iní musia aj trochu závidieť. Podobne ako napríklad pochôdzku pre seniorov, ktorú ste v júni pripravili a programom i organizáciou ste poriadne zdvihli latku náročnosti, takže ďalšie mestské časti budú mať čo robiť, aby sa k vám priblížili,“ nešetril primátor slovami chvály. Popri pozdravoch seniorom príjemné chvíle pripravila rovesníkom niekoľkými piesňami i mužská spevácka zložka súboru Jazerčan.

Zmena veľkosti písma