«

»

júl 31

Oznámenie o zmene úradných hodín

Na základe výstrahy SHMÚ, odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Pracovnej služby, v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia § 37 a vyhlášky MZ SR č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, starostka MČ Nad jazerom, Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová rozhodla o úprave úradných hodín na Miestnom úrade MČ Nad jazerom. Miestny úrad na Poludníkovej 7 v Košiciach bude otvorený v dňoch 1. 8. 2017 – 4. 8. 2017 v čase od 6:00 do 12:00 hod.

Úprava úradných hodín

Zmena veľkosti písma