«

»

mar 23

Začal sa 7. ročník celonárodnej kampane

Vyzvime srdce, ale hlavne seba, k pohybu

Nebrať lieky, nechodiť od jednej ambulancie k druhej, nemať žiadne problémy, jednoducho byť zdravým, to je túžba asi každého človeka. Nie každý si však môže povedať, že on je skutočne v pohode, jeho žiadna nemoc netrápi. Priznajme ale, že v nejednom prípade si môžeme za zdravotné ťažkosti sami. Nemyslíme na správnu stravu, viac milujeme mastné jedlá a sladkosti ako zdravú zeleninu. A pohyb? Oj nie, pri televízore alebo počítači je to lepšie, pohodlnejšie… S tým však niečo treba robiť.

I preto sa 20. marca začala a do 11. júna tohto roku trvá celonárodná kampaň Vyzvi srdce k pohybu zameraná na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie. Je to už jej 7. ročník a organizuje sa pod gesciou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici v rámci medzinárodného programu CINDI WHO. Jej cieľom je získať čo najviac obyvateľov na venovanie sa akémukoľvek druhu pohybu.

Všetko podstatné ku kampani nájdete na http://www.ruvzke.sk/vyzvi-srdce-2017

Zmena veľkosti písma