«

»

máj 26

Od budúceho pondelka sa začína čistenie komunikácií na sídlisku  

Mesto Košice a Mestská časť Košice – Nad jazerom vyzývajú majiteľov áut, aby odparkovali svoje vozidlá z komunikácií pod svojimi blokmi, prípadne pred rodinnými domami na čas potrebný na vyčistenie.

Stroje začnú s prácami o 7. hodine ráno. Letnú údržbu bude zabezpečovať päť zametacích strojov, každý z nich má pridelený určitý počet ulíc. Prípadné nedostatky sa dočistia ručne. Kvalita dočistenia komunikácií je úmerná zodpovednému prístupu obyvateľov pri odparkovaní vozidiel.

Harmonogram zametania v MČ Košice – Nad jazerom:

PONDELOK 1.6.2020        

BALTICKÁ, AMURSKÁ, LEVOČSKÁ,  URALSKÁ, POLÁRNA, SPUTNIKOVÁ, RAKETOVÁ

UTOROK 2.6.2020 

KASPICKÁ, DONSKÁ, DNEPERSKÁ, JENISEJSKÁ, LADOŽSKÁ, NÁMESTIE KOZMONAUTOV, VAŽECKÁ, TALINSKÁ

STREDA 3.6.2020 

BUKOVECKÁ, IRKUTSKÁ, ČINGOVSKÁ, ŽDIARSKA, GAGARINOVO NÁMESTIE, GALAKTICKÁ, GOLIANOVÁ

ŠTVRTOK 4.6.2020

ČIERNOMORSKÁ, AZOVSKÁ, SPIŠSKÉ NÁMESTIE, ROVNÍKOVÁ, POLUDNÍKOVÁ, DRUŽICOVÁ, STÁLICOVÁ, METEOROVÁ

Zmena veľkosti písma