«

»

apr 21

Verejný cintorín a Krematórium sa od zajtra opäť otvoria

Správa mestskej zelene v Košiciach na základe rozhodnutia Krízového štábu Mesta Košice od stredy 22. apríla opätovne otvára pre verejnosť Mestský cintorín a Urnový háj v Krematóriu. Až do konca apríla budú Mestský cintorín a Urnový háj v Krematóriu otvorené od 8.00 hod. do 18.00 hod.
Od 1. mája budú otváracie hodiny medzi 7.00 hod. – 20.00 hod. Verejnosť bude môcť využívať oba vstupy na Verejný cintorín z Cintorínskej ulice ako aj zo Železníkov.
Do Urnového hája pri Krematóriu sa bude možné dostať cez vchod v blízkosti parkoviska.
Pri návšteve oboch pietnych miest návštevníci sú povinní rešpektovať príkaz o nosení rúšok a dodržaní minimálne dvojmetrového odstupu od seba.

Aj naďalej platí, že počas smútočných obradov bude na oboch pietnych miestach v meste umožnená prítomnosť maximálne 10 ľuďom pod podmienkou dodržiavania všetkých ďalších bezpečnostných opatrení. Takisto zostávajú v platnosti aj obmedzenia týkajúce sa vybavovania pohrebov alebo kremácií, kde SMsZ aj naďalej zabezpečuje len naliehavú administratívu, ktorá neznesie odklad.

Zdroj: Mesto Košice

Zmena veľkosti písma