«

»

mar 13

OZNAM

Od dnes piatku 13. marca 2020 do skončenia mimoriadnej situácie bude Miestny úrad MČ Košice Nad jazerom  pre verejnosť ZATVORENÝ. V nevyhnutných prípadoch nás však môžete kontaktovať telefonicky na čísle 055 – 302 77 14, alebo e-mailom na adrese: iveta.tirdilova@jazerokosice.sk

Dôchodcovia si stravné lístky môžu zakúpiť na miestnom úrade pri  OZNAČENOM OKIENKU. Donáška obedov bude zabezpečená. Stravníkom vo Frucone budú obedy vydávané iba v OBEDÁRI.

Ďalšie opatrenia, ktoré prijala  mestská časť na zamedzenie šírenia kvapôčkovej nákazy:

– zrušenie všetkých hromadných akcií na území MČ Nad jazerom v Košiciach
– zvýšenie informovanosti obyvateľstva cez web stránku a oznámení na miestnom úrade
– zrušenie overovania u občanov pracovníkmi MÚ MČ Nad jazerom v Košiciach
– zvýšená a dezinfekcia všetkých priestorov MÚ
– zvýšená informovanosť pracovníkov MÚ o opatreniach a prevencií formou školení a upozornení
–zákaz vstupu na všetky detské ihriská na území mestskej časti

Správu budeme priebežne aktualizovať.

Zmena veľkosti písma