«

»

feb 11

Rozpis veľkokapacitných kontajnerov na rok 2020

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov (VKK) na rok 2020 na našom sídlisku je zverejnený na web stránke Miestneho úradu mestskej časti Košice-Nad jazerom v kolónke Čistota a poriadok

Celoročné upratovanie je aktivita, ktorá sa vykonáva z dôvodu zberu nadrozmerného odpadu.

Do VKK patrí: parkety, starý nábytok (napr. postele, skrine, sedačky, koberce, drevené laty, kreslá a stoličky, staré kuchynské linky – tento odpad je potrebné minimalizovať!)

Nepatrí: triedený odpad (papier, plast, kov, tetrapak, sklo) kuchynský odpad, bioodpad

Odpad, ktorý je zakázaný vo VKK: tlejúci, výbušný a nebezpečný odpad, obaly z horľavých látok, horľavé kvapaliny, nehasené vápno.

Zmena veľkosti písma