«

»

dec 09

Pomôžeme Prešovčanom

Starostka mestskej časti Košice – Nad jazerom Lenka Kovačevičová v mene poslancov a obyvateľov podpísala kondolenčný list adresovaný primátorke Prešova Andrey Turčanovej. V liste sa uvádza:

„Aj my, obyvatelia Mestskej časti Košice – Nad jazerom s ľútosťou prijímame informácie o nešťastí, ktoré postihlo obyvateľov Vášho mesta. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodinám obetí, ktoré prišli o život v súvislosti s výbuchom v obytnom dome na Mukačevskej ulici na Sídlisku III v Prešove.

Následky tejto tragédie, ktorá zasiahla obyvateľov mesta, vnímame citlivo, nakoľko podobná udalosť sa stala v minulom roku aj v našom meste. Prípady takýchto rozmerov poznačia nielen najbližších príbuzných, ale každého občana mesta.
Zároveň vyjadrujeme spolupatričnosť a hlboký súcit so všetkými obyvateľmi, ktorí prišli o svoje domovy. Zraneným želáme čo najrýchlejšie uzdravenie a záchranným zložkám veľa síl pri odstraňovaní dôsledkov katastrofy.

Na zmiernenie následkov tejto ľudskej tragédie prijmite od nás finančnú pomoc pre občanov zasiahnutých výbuchom vo výške 5 000 eur.

V myšlienkach ostávame s obyvateľmi Prešova.“

Zmena veľkosti písma