«

»

nov 30

Jazerské deti už potešil Mikuláš


Posledný piatok v novembri bol veľkým dňom pre najmladších obyvateľov našej mestskej časti. V kultúrnom stredisku Jazero vyše stovka ratolestí privítala Mikuláša.

Najprv sa s nadšením zapojili do divadelného predstavenia o Dobrodružstvách Santa Clausa a jeho putovaní za Severný pól. Herec Alexander Palesitz vtiahol do deja aj poslanca miestneho zastupiteľstva Martina Semana a úsmev na tvári vyčaril aj starostke Lenke Kovačevičovej. A keď deti spoločne s rodičmi odprevadili Santa Clausa, objavil sa medzi nimi slovenský Mikuláš. A ten rozdával úsmevy, pozdravy a samozrejme balíčky. Pomáhali mu Anjelik a dvaja čertíci. Deti Mikulášovi s radosťou spievali, recitovali a dobrá nálada každému spríjemnila piatkový podvečer.

Zmena veľkosti písma