«

»

okt 30

Pripomíname si drahých zosnulých

Na Slovensku si v piatok 1. novembra pripomíname Sviatok všetkých svätých, ktorý je zároveň dňom pracovného pokoja. O deň neskôr, 2. novembra, je Pamiatka zosnulých, ľudovo Dušičky. Ide o sviatky, ktoré už stáročia slávi katolícka cirkev.

Sviatok všetkých svätých zaviedol v roku 609 pápež Bonifác IV., keď rímsky Panteón, kde sa uctievali všetky pohanské božstvá, zasvätil Panne Márii a Všetkým svätým. Sviatok sa slávil v máji a na 1. november ho presunul pápež Gregor III. v prvej polovici 8. storočia.

Na Slovensku je zvykom počas týchto dní navštevovať cintoríny a hroby svojich príbuzných. Tie sú vyzdobené vencami a kvetmi, horia na nich sviece. Vyjadrujeme nimi úctu a uznanie životu tých, ktorí už nie sú medzi nami. Kríž, znak utrpenia a smrti, sa stal znakom víťazstva v Kristovom zmŕtvychvstaní. Preto kresťania každý hrob svojich príbuzných označujú znamením kríža. Aj v tento deň je zvykom zapaľovať sviečky na hroboch zosnulých alebo aj v domácnostiach.

Aj my postojme chvíľu, rozjímajme, spomínajme..Na tých, ktorí odišli na večnosť a doma chýbajú. Uctime si pamiatku blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Navždy však ostávajú v našich srdciach a spomienkach.

Lenka Kovačevičová, starostka

Zmena veľkosti písma