«

»

okt 10

Arteterapeutické Dni Východu 2019 spoluorganizuje n.o. Facilitas

Denné centrum duševného zdravia PRAEMIUM – PERMANSIO s.r.o. , Facilitas n.o. Košice a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice II. organizujú Arteterapeutické Dni Východu 2019. Prednášky, workshopy a sprievodné podujatia na tému „Umenie – esencia života“ sa uskutočnia 18. a 19. októbra vo Východoslovenskej galérii na Hlavnej 27 v Košiciach.

Zámerom konferencie je prepojenie teoretických poznatkov, výsledkov výskumov a príkladov dobrej praxe na podporu ľudí so zdravotným či sociálnym znevýhodnením s cieľom zvyšovania ich šancí na zaradenie sa do spoločnosti. Prednášky a workshopy vedené odborníkmi ponúknu poznatky a praktické skúsenosti, využitie inovatívnych prístupov, inšpiráciu ako aj konkrétne techniky využiteľné v praxi. Súčasťou konferencie bude aj priestor na zdieľanie poznatkov a skúseností menej formálnym spôsobom, výtvarnej a pracovnej činnosti klientov zariadení a posterové prezentácie arteterapeutických aktivít.

Konferencia je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Zmena veľkosti písma